onsdag 18 april 2018

An Interview with Svensson


Great news, everyone.
The author Lennart Svensson has been interviewed by the Canadian podcast Unslaved.

The talk is about the state of the Western world and about the need for responsibility, touching upon Svensson's book Actionism.

They also talk about Ernst Jünger and science fiction.

Check it out, the first hour is freely accessible on Youtube.
Related
Unslaved: "The Soul of Western Man" with Lennart Svensson
Bibliography of Svensson
Ernst Jünger -- A Portrait (2014)
Science Fiction Seen from the Right (2016)
Actionism (2017)

söndag 15 april 2018

A Presentation of Svensson


This is a presentation of the author Lennart Svensson.
Lennart Svensson was born in 1965. He holds a BA in Indology. He can be described as "a rebel fighting for tradition and a conservative advocating action".

Svensson is the author of essays like Borderline and Actionism. And novels like Redeeming Lucifer and Burning Magnesium.

Svensson is Sweden-based and internationally active. And universally acclaimed, judged by the following:

“A biography of the very highest caliber.” (Living Traditions Magazine on Ernst Jünger – A Portrait, 2014)

“With a title like Science Fiction from the Right, one can consider this an automatic purchase for anyone on the Alt Right.” (Counter-Currents on Science Fiction Seen from the Right, 2016)

“A self help book proven through advanced perennial philosophy eschewing secrets from very esoteric sources.” (Amazon review of Actionism – How to Become a Responsible Man, 2017)
Related
Biography of Svensson
Actionism (2017)
Burning Magnesium (2018)
Redeeming Lucifer (2017)
Science Fiction Seen from the Right (2016)
Bibliography of Svensson
The author next to a picture painted by his brother Robert Svensson.

fredag 6 april 2018

Lennart Svensson: Det moderna slagfältet


In Swedish. About war. A book in English by the author in question, about war, is this one. -- Det krigas en del i världen. Exempel på det är striderna i Mellanöstern, såsom Libyen hösten 2016 och det alltjämt pågående kriget i Syrien. Detta må vara "små skitkrig". Det blir aldrig något stort av dem. Men en del av vapensystemen i dessa krig är förvisso avancerade. Och modern taktik skiljer sig en del från hur det var förr. Härmed en titt på vad som gäller för dagens och morgondagens krig, med allt vad det innebär av nya vapen, ny utrustning och nya taktiska mönster. -- Författaren till denna artikel är Lennart Svensson, bokaktuell med Trotylstorm i öster -- östfronten 1941-45.
För cirka 70 år sedan slutade andra världskriget. Det var ett allomfattande krig med miljoner medverkande. Det har även krigats sedan dess – till exempel i Korea, Vietnam och Mellanöstern. Men andra världskriget har ännu ett slags roll som ”idealkrig typ 1A” för många.

Sedan dess har mycket förändrats. För en vaken iakttagare är det vissa områden som står ut inom detta med väpnad strid, vad man har för sig på slagfältet. Här är först några företeelser man kan nämna där ”förr” är lika med ”andravärldskrigs-standard”, och ”nu” är ”den vassaste teknik vi har nu”. Sedan behandlas den moderne soldatens utrustning.

Vad skiljer sig alltså i metoderna från förr och nu? Vilka huvuddrag kan man urskilja? Denne skribent har funnit följande punkter.
. Eldledning. Förr kunde man skjuta en väldig mängd granater, och fälla en väldig massa bomber, varav bara några procent träffade målet. Se till exempel rysk artilleritaktik i slutfasen av östfrontsfälttåget och de allierades bombning av Tyskland. – Idag, däremot, har man intelligenta bomber, robotar och kryssningsmissiler, så pass att de en gång så fruktade taktiska kärnvapnen blivit obsoleta. Konventionell sprängkraft, precisionsledd, orsakar lika mycket om inte mer skada än slagfältskärnvapen.

. Ledning. Förr hade chefer (alltifrån gruppchefer till divisionschefer) inte alltid koll på var deras enheter befann sig. Idag kan varje soldat vara uppkopplad. En nackdel med detta är förstås information overload, dvs. att chefen får för mycket information att sortera. Att en bataljonschef idag till exempel har möjlighet att virtuellt kika i siktet för en individuell stridsvagn är en onödig applikation, en typisk ”nörd-grej” ditlagd av en dataprogrammerare som inte vet vad det är att vara chef. Det räcker med att stridsvagnschefen ges en stridsuppgift. Det blir inte bättre av att bataljonschefen ”sträcker sig ner” och detaljstyr.

. Personalekonomi. Förr satsade man på hyfsat utbildade massformationer, idag är topputbildade elitförband normen. En liten elitstyrka, rätt använd, ”snabbt in-snabbt ut”, kan uträtta mer än en brett anfallande massarmé.

. Skydd. Förr saknade den genomsnittlige infanteristen kroppsskydd och fraktades till stridsfältet i lastbil eller gick till fots. Idag är splitterskyddande väst (kevlar) standard liksom pansarskyttefordon eller helikoptertransport. (Undantag för detta är förstås irreguljära förband och gerilla.)
Detta för oss osökt in på utrustningsfrågor. Om vi koncentrerar oss på soldaten, infanteristen, själva sinnebilden för väpnad strid, kan det följande nämnas. Man ska komma ihåg att i strid är det ”elden, framför allt den tunga elden”, levererad av artilleri och attackflyg, som fäller avgörandet. Oavsett det kommer det alltid att behövas soldater på marken (minns Irak 1.0 och 2.0), så hur ser den moderna soldaten ut? Här kan man utgå från uppgifter i FOA-tidningen 3/99 som nämner existerande teknik. Detta ”finns och fungerar” men är kanske inte alltid standard.
. Soldaten av idag har en hjälm med nattkikare, infraröd belysning, radio och skyddsvisir.

. Stridsdräkten har sensorer som registrerar hälsovärden som puls, blodtryck, blodvärde och kroppstemperatur, allt avläsbart på en display.

. Stridsdräkten skyddar mot vind, väta, kyla och värme liksom BC-stridsmedel och splitter.

. En detektor placerad på skenbenet varnar för laser, BC-stridsmedel och skott.

. Vapnet/karbinen kan skjuta både finkalibrigt och små granater, har rödpunktssikte och GPS samt elektronisk kompass.
Så långt FOA-tidningen. Det saknas som antytt inte onödiga applikationer för dagens ”IT-krig”, men ovanstående skiss kan sägas hålla spekulationerna inom rimliga gränser. Detta ”finns och fungerar”. Saker man därutöver kunde önska vore detta, teknik av det delvis spekulativa slaget:
. Stridsdräkt av kolnanorör som kan ändra camouflagemönster. Dräktens fiber är en sinnrik form av rör vars färg och form kan styras elektroniskt.

. ”Komlänk” = stridsdator buren på handleden.

. Lätt bärbar laserkarbin. Laservapen för användning i rymden går idag att konstruera. Men ett litet laservapen, användbart i jordens atmosfär, är en teknisk utmaning eftersom laserstrålen tenderar att spridas ut i luft pga. den så kallade linseffekten.

. Kraftfält som skydd mot fientlig laser. Det bör påpekas att ett kraftfält som inte kollapsar och dödar sin bärare är svårt att konstruera.
Ett stort, omfattande komplex inom det moderna kriget är annars elektronisk krigföring. (Ett annat ord för detta är ”telekrigföring”.) Detta berör sådant som medel och motmedel inom radar, radio och IT-teknik. Detta gäller alltså inte striden i sig utan rör informationsaspekten av militära operationer.

Inom telekrigföring skiljer man mellan elektronisk attack (EA) och elektronisk protektion (EP). Dvs. offensiva och defensiva insatser. Till elektronisk attack hör aktiva insatser som till exempel skenmål och störsändning. Till elektronisk protektion hör störningsskydd, signaldisciplin (inget onödigt prat på radio), frekvenshoppande radio och taktikanpassning.

- - -

Slutligen några ord om en ”high-tech grej” som många svenska soldater idag möter: rödpunktssikte. Till och med Hemvärnet (= Nationella skyddsstyrkorna) har det på sina AK 4:or.

Rödpunktssiktet är ett optiskt riktmedel för handeldvapen. Siktet har en ljuskälla i form av en lysdiod som projicerar en röd prick på målet när man tittar i siktet. Men denna röda prick syns ej på målet, som med en laserpekare (”lasersikte”).

Detaljer åsido; med detta elektroniska hjälpmedel blir man en bättre skytt än med de gamla, analoga riktmedlen (”korn och sikte”).

En pionjär för utveckling av rödpunktssikten var annars det svenska företaget Aimpoint. En av deras modeller används av svenska försvaret. 2002 började man leverera rödpunktssikten till AK 4 och 5. Siktet har ett batteri som ska kunna räcka i 10 år vid intensiv användning.
Relaterat
Eld och rörelse (Svensson 2007)
Trotylstorm i öster (Svensson 2018)
Burning Magnesium (Svensson 2018)
Soldaten i fält (Arméstaben 1986)
Vietnamkriget
Krigen i Mellanöstern
Illustrationens förlaga finns i Kaninbibeln, 1957.

tisdag 3 april 2018

Lästips april 2018


Hereby some reading tips in Swedish. A vaguely similar exposé in English is given in this post. -- Härmed några lästips av varierande slag.

Jag börjar denna exposé med esoteriska essäer.

Prabhupâda: Boken om Krishna, gudomens högsta personlighet (1982; i original som Krishna, the Supreme Personality of Godhead, 1970). Detta är prosabok skriven från början till slut av 1900-talsmänniskan Prabhupâda; det är inte någon kommenterad översättning el. dyl., som många av Prabhupâdas övriga verk. Boken kan beskrivas som en glorifierad summering av Bhâgavata Purânas kapitel 10, fokuserad på gestalten Krishnas öden och äventyr. Boken är tämligen läsvärd som en gobeläng av myt, moral och ontologi, med ett ljust budskap som i vid mening inte är så främmande från kristendomens etos.

Guido von List: The Religion of the Aryo-Germanic Folk (1909) och Das Geheimnis der Runen (1908). Författaren ger djup och mening åt Eddans gytter, inte som myt utan som tro för en germansk individ här och nu. Som sådan är denna i samklang med vår tid, 2010-talet. Det är ju inte någon undergångsvision detta, nej, det är en energirik moral för en människa i livet.

Viktor Rydberg: Undersökningar i germansk mytologi (1886-1889). Baserat på läsning av germanska, iranska och indisk-vediska myter försöker Rydberg hitta samband och likheter. Det kan bli lite reduktionistiskt ibland. Men visst var han beläst. -- Ett stort plus med denna bok är att den (i del 1) visar att antikens och den tidiga medeltidens kontinentala germaner alla hävdade att de utvandrat från norr, dvs. att de kom från Skandinavien. -- En populär variant av denna bok är Våra fäders gudasaga (1887), också det en klassiker som bör läsas av varje Sverigevän. -- Här är Rydbergs sida på Projekt Runeberg, med länkar till pdf-versioner av de två ovannämnda verken. Jag har som allmän orientering läst dem båda på denna sida, jag har tagit del av dem genom "skärmläsning" och gillat det hela -- även om böckerna är så innehållsrika att man nog helst bör äga dem i pappersform. (Och jag har förvisso köpt och läst en hardcopy av Fädernas gudasaga.)

Edouard Schuré: The Great Initiates (1890-talet). Detta är stilmässigt njutbara porträtt av gestalter som Orpheus, Hermes, Pythagoras, Krishna och andra. Schuré har inte alltid rätt men överlag är hans porträtt snabba och eleganta sätt att få grepp om en epok.

- - -

Jag övergår nu till skönlitteratur. Först ett tips på en amerikansk roman.

Gordon R. Dickson, Necromancer (1962). Detta är ett slags prequel till Dorsai-serien. Boken skildrar en Brave New World-värld där en rebellrörelse av raffinerat slag är i farten. Huvudpersonen värvas och så är förvecklingarna igång, förvecklingar av filosofiskt, konceptuellt slag. Man kan kalla detta "proaktiv sf med heroisk huvudperson", ovanligt i sf från 60-talet och framåt.

- - -

Nu över till en exposé svenska historiska romaner.

En bok som är som en roman, och en rapsodi genom Sveriges historia från bronsålder till idag, är Svenskarna och deras hövdingar av Verner von Heidenstam. Boken skrevs 1910 och har allt. Den var avsedd som skolbok och är i en obeskrivlig gråzon mellan fakta och fantasi. -- Ska man nämna en mer vuxen historisk berättelse av Heidenstam får det bli Folke Filbyter (1905). Detta är idealroman typ 1A för 1000-talet, anser jag.

Annars har vi författaren Rune Pär Olofsson som skrivit svenska historiska romaner om medeltiden och stormaktstiden (Du tronar på minnen, 1984, etc.). Rejäla men inte så livliga, kanske.

Peter Nisser har skrivit om karolinska tiden, med någon vinkel mot elände och undergång (Den röda mården, 1954, etc). Men kanske något för den som vill ha "efterkrigstida historiefiktion som inte är Frans G. Bengtssons joller". Nisser var Finladsfrivillig under fortsättningskriget 1941-44.

Lars Widdings romaner täcker in karolinska tiden och 1800-talet (Majors avsked, 1969, mm.). De är inte mina favoriter, de är präglade av depressionen under det 70-tal det skrevs. Men visst kunde Widding historia. Hans Svenska äventyr är en personlig favorit: svenska historien i tablåform, med illustrationer av Magnus Gerne. En och annan text härur inspirerade mig till min egen svenska historia, Ett rike utan like (2017).

För tidig medeltid rekommenderar jag Striden om strutkronan (1976) av Åke Ohlmarks. Den har underrubriken "en hövdingasaga från Nordens tiohundratal". Författaren blandar fakta och fiktion på ett rätt rivigt sätt.
Relaterat
Mer än en trankil robot
Modern asatro
Heidenstam
Åke Ohlmarks
Ett rike utan like
Detalj ur omslaget till Hjälten från Svensksund av Bengt Nylund, 1930.

onsdag 28 mars 2018

Boknytt: Trotylstorm i öster -- östfronten 1941-45 (Svensson 2018)


En faktabok om östfronten har nyligen publicerats. Den heter Trotylstorm i öster -- östfronten 1941-45 och är skriven av mig. Du kan köpa den här.
Jag har länge varit intresserad av andra världskriget. Och då i synnerhet striderna i öster -- på östfronten. Till denna front räknar jag även de finska striderna i sammanhanget.

Det handlar om kampen mot Ryssland 1941-45. Den som började med Operation Barbarossa vid midsommar 1941. Den första faktabok jag läste om detta var nog Alan Clarks Operation Barbarossa. Jag hittade den i min pappas bibliotek.

Som den 15-åring jag var förstod jag inte mycket av alla arméer hit och divisioner dit. Men ett frö var sått. Och sedan tog jag mig an John Keegans bok med samma namn. Den hade i alla fall bilder på varje uppslag. Och sedan blev det Hassel, Brunila, Liddell Hart med mera, med mera. Plus egen värnpliktstjänstgöring, vilket klargjorde vissa elementa i hur en armé fungerar.

Kort sagt, jag har ägnat mer än 30 år åt detta ämne, striderna på östfronten. Så nu kan jag glatt presentera mitt översiktsverk i ämnet, min essä, min syn på det hela: Trotylstorm i öster -- östfronten 1941-45.

- - -

Boken är på 386 sidor och täcker det mesta: strategi och taktik, organisation av tyska och finska förband, stridsförlopp, ögonvittnesskildringar samt litterära speglingar av det hela. Plus lite mer.

Till ögonvittnesskildringarna hör återgivanden av texter av folk som Hans von Luck, Ernst Jünger, Johann Voss och Adolf Ehrnrooth.

Till de litterära speglingar som behandlas hör verk av Sven Hassel, Väinö Linna, Alexander Kluge och Gösta Borg.

- - -

Härmed fyra citat som anger tonen i verket:
Mannerheims ”återhållna krigande”, hans vägran att anfalla Leningrad, var på sätt och vis yttringen av en envis, aristokratisk 1800-talsmänniska.

[s 66]

Borgs bok är läsbar, ja mer än så: här märks ett temperament och det finner man inte så lätt i facklitteraturen, ja inte i litteratur överhuvud taget. Han har en personlig stil helt enkelt. Det må finnas många källor för östfrontskunskap men få av dem har den anda, det pulserande av liv och blod som Det röda massanfallet har.

[s 244]

Vad gäller plutonchefens roll så var denna svår i andra världskrigets kontext. Hur håller man sambandet med grupperna på ”det tomma slagfältet”, i den utspridning som moderna granatvapen framtvingar? En kompanichef har sina ordonnanser. Plutonchefen har ingenting. En rapportkarl kan han nog disponera, men han måste själv regelmässigt projicera sin vilja över en stor, säg 100x200 m yta.

[s 340]

Clausewitz (...) Likt en hermeneutiker lever han sig in i krigföringen på dess egna premisser för att utvinna vissa tumregler ur den, allt i det pragmatiska syftet att handleda chefen på slagfältet. Uppenbarligen har han lyckats för Clausewitz läses än idag men Willisen och Jomini inte alls. Clausewitz’ pragmatism passar det militära kynnet som inte gillar principer och kannstöperi för deras egen skull. Hur man vinner ett fältslag är målet, hur man vinner taktiska segrar är vad en soldat vill. Clausewitz hjälper soldaten att göra detta.

[s 359]

- - -

Det om detta. Boken finns alltså att köpa nu. Detta är mitt statement om östfronten i fakta och fiktion, som ämne för studium (jag har ju även skrivit en roman i ämnet). Detta är min essä om den avgörande krigsskådeplatsen under andra världskriget, "ett krig som var större än till och med Mahabharata" som Miguel Serrano sa en gång.
Köp boken på Logik förlag
Köp boken på Amazon.co.uk (hårdpärm eller mjukpärm)
Köp boken på Amazon.co.uk (Kindle Edition)
Relaterat
Eld och rörelse (2007)
Min Jüngerbiografi
Döden på larvfötter (Hassel 1958)
Burning Magnesium: engelskspråkig roman om östfronten


onsdag 14 mars 2018

Svensson Interviewed


A new interview is out.
Author Lennart Svensson has been interviewed by the American podcast Rebel Yell. Its label is "Southern Nationalist".

The interview flows naturally through the diverse subjects, touching upon virtually all of Svensson's books. From Actionism to Redeeming Lucifer.

The running time of the interview is about two hours. Check it out.
Related
Rebel Yell 309: Lennart Svensson and Actionism
Bibliography of Svensson
Actionism
Interview on Red Ice Radio, 2018

söndag 11 mars 2018

Lennart Svensson: Works in English


I'm a Hyperborean. A pilgrim of nostalgia.
My name is Lennart Svensson and I'm an author. Here's my biography.

As for the blog you're now reading, it's been up and running some ten years now. Here's the table of contents. It's got English language entries on top.

In Swedish, the name of the blog is "Svenssongalaxen". In English, that'll be "The Svensson Galaxy".

- - -

I'm a Swede and I began writing books in Swedish. Then, I switched to English. Because I felt like it.

The book starting my English career was Ernst Jünger -- A Portrait. After that one, I've published some more books in English. Below, you'll find my bibliography. Click on a specific title for more info.

Non-Fiction
. Ernst Jünger -- A Portrait (2014)
. Richard Wagner -- A Portrait (2015)
. Borderline -- A Traditionalist Outlook for Modern Man (2015)
. Science Fiction Seen From the Right (2016)
. Actionism -- How to Become a Responsible Man (2017)

Novels
. Redeeming Lucifer (2017)
. Burning Magnesium (2018)
Related
Astral War
I Declare You the Spiritual Superman
Table of Contents of the Blog
The woman in the montage is Greta Garbo (1905-1990), the Swedish actress.

onsdag 7 mars 2018

Högerradikal science fiction på svenska


This is a post in Swedish about science fiction. In English, a rather similar post can be found here. -- Science fiction ligger mig varmt om hjärtat. Högerradikal sådan. Konservativ. Radikalkonservativ. Jag har skrivit en bok om det. I detta inlägg presenteras diverse högervinklad sf som finns på svenska.
Att jag skrivit en bok om science fiction vet nog de flesta. Den är på engelska.

Här ska jag tala om "högervriden sf och fantasy" som finns i svenska utgåvor.

Grundboken i sammanhanget är såklart Starship Troopers av Robert Heinlein. En svensk utgåva från 90-talet hade denna titel. Sedan finns det en från 80-talet heter Stjärnsoldaten. 90-talsutgåvan torde vara något bättre översatt.

Denna bok har fostrat en ny generation svenska högerradikaler. Det vet jag ty många unga människor har sagt mig att boken var en ögonöppnare. Boken är spännande och realistisk. Och den är teoretiskt intressant i denna samhällsfråga: hur man skapar ett styre som förenar auktoritet med ansvar. Diskussionen i romanen sker i form av lektioner hållna av en skollärare samt en lärare i det militära. Båda påverkar bokens huvudperson, båda belyser ämnet "ansvar" ur olika synvinklar.

Det är ett mått på Heinleins författarbegåvning att han gör det hela läsvärt och underhållande. Detta är ett paradexempel på "seriös litteratur i populär form", högervarianten.

Fler Heinleinböcker av radikalkonservativt slag som finns på svenska är Rymdkadetten, Stjärnorna väntar, Varning för okänd planet, Rymdvandrarna, Ärans väg och Vintergatans son. Ansvar, nybyggaranda, heroism, gör din plikt (och förvänta dig inte en guldmedalj för varje ansträngning du gör). Väx upp och bli en man, helt enkelt.

- - -

Mer i ämnet "högerradikal sf på svenska" är såklart Frank Herberts Dune, på svenska som Arrakis -- ökenplaneten. Detta är ett paradexempel på arkeofuturism. Dvs. en "ålderdomlig framtid". Framtidsaktiga element balanseras med traditionella. I science fiction är detta en hävdvunnen nisch, sedd som "samexistens av svärd och rymdskepp" à la Blixt Gordon och Star Wars. I Dune gestaltas det hela med feodalism, messianism och "svärdsduellen som moralisk fostran".

Vidare så har vi ju konservativ fantasy av Tolkien och C. S. Lewis. Alla deras böcker finns på svenska.

Övriga titlar svenskspråkig, konservatik fantastik kan vara detta: Fahrenheit 451 av Bradbury, Rymdlegionen av Jack Williamson, Edgar Rice Burroughs John Carter-romaner, det mesta av Lovecraft och R. E. Howard samt J. L. Borges' noveller.

Sedan har vi förstås "implicit whiteness" (alla huvudpersoner förutsätts vara vita västerlänningar) i de allra flesta romaner av Arthur C. Clarke, A. E. van Vogt, Poul Anderson, Jack Vance och Clifford D. Simak.

För tidskrifter som kan finnas på bibliotek och antikvariat har Nova SF (80-talsnumren) "huvudsakligen högertendens" (prokativa, pro-västerländska värderingar). Medan JVM har "huvudsakligen vänstertendens" (noveller med prägel av ironi, defaitism, anti-heroism, anti-det mesta). Men gränsen är inte knivskarp.

Där har ni lite att börja med, om ni vill ha konservativ fantastik på svenska språket.
Relaterat
Recension på svenska av Starship Troopers
Frank Herberts Dune
Science Fiction Seen from the Right

måndag 5 mars 2018

New Interview


Great news, everyone. A new Red Ice podcast with me is out.
I've recently been interviewed by Henrik Palmgren of Red Ice Radio. Here it is. The first hour is free, the second hour needs membership of Red Ice.

In the interview we talk about my latest novel, Burning Magnesium. Then the discussion segues into a look at another book of mine, Actionism. For, they do have things in common, the war novel and my personal philosophy. Like action as being, movement as a state, memento mori and all that.

This is my second interview at Red Ice. Last year, we talked about my essay on sf.

And now we talked about "The Hero's Journey: War, Responsibility and Actionism". Check it out!Related
The New Interview: "The Hero's Journey -- War, Responsibility and Actionism"
Burning Magnesium
Actionism
The 2017 Interview

måndag 19 februari 2018

About This Blog


This blog has existed for more than ten years now.
This blog is written by me, Lennart Svensson. I'm an author. And here's my biography.

This blog started on November 22, 2007. And now it's February 2018. Thus, the blog is 10+ years old.

The blog is called "Svenssongalaxen" in Swedish. In English, that'll be "The Svensson Galaxy". The youngest galaxy in the universe, young and vibrant. And for a blog, rather mature.

- - -

The blog has entries in both Swedish and English. In the beginning, they were mostly in Swedish. Now it's mostly English entries.

For its part, a book starting my English career was "Ernst Jünger -- A Portrait". After that one, I've published some more books in English. Here's my bibliography.

- - -

Maybe I should link to some interesting entries on this blog. In English.

Here, we find the table of contents. English language posts on top.

Other than that, there are some interesting entries to be found. Like these, posted over the years:
. 2014: some notes about American author Clark Ashton Smith.
. 2014: notes written in December of that year, trying to describe the situation.
. 2015: a sample chapter from my Wagner bio.
. 2015: a short entry about the pictures that Julius Evola painted.
. 2016: "Grey Area Gabble," literary and other musings by yours truly.
. 2017: an entry pushing my essay "Borderline," in the process quoting Eliot's "The Hollow Men".
. 2017: a post sketching a main difference among authors, that of being either "a painter" or "a draughtsman".

- - -

So, what shall I say now? This was a post presenting the blog and me. Hope you liked it.
Related
Biography of Svensson
Table of Contents
Redeeming Lucifer
Science Fiction Seen from the Right

tisdag 13 februari 2018

Fantasy Land


This is about a novel.
I've written a fantasy. It was published last year. It's called Redeeming Lucifer.

The plot takes place in Romania 1917. A Russian captain is ordered to recce cantonements for the regimental staff. He approaches a castle and, once there, gets another mission: to go to "The Land" and find a cure for the world's pain.

On Amazon.co.uk we read this customer review of the book:
This is an inspiring and page-turning read for anyone who enjoys fantasy and adventure stories. Writing in the great tradition of epic quests, this author gives genuine meaning to his theme by his obvious deep historical and esoteric knowledge. --- [This is] a very exciting story with acutely observed, flawed characters, brilliantly described battle scenes, and a very satisfying ending!
More info about the book in this post.
Related
Redeeming Lucifer
Actionism
I Declare You the Spritual Superman

lördag 3 februari 2018

Book News: Burning Magnesium (Svensson 2018)


The new book by Lennart Svensson is called Burning Magnesium. The publisher is Logik förlag and it's a novel playing on the eastern front of World War Two. It's out now and you can buy it on Amazon.com. Also, it can be bought on Amazon.co.uk. And, for Swedish customers, on Logik.se.
Eastern front, 1942. Arno Greif is sent east to serve in the German army, getting his baptism of fire at Stalingrad. Later, he sees action in Ukraine, Belarus and Warsaw, all of it lethal combat in which Arno rises through the ranks from private to platoon leader. He also takes part in the endgame of Berlin, 1945.

After surviving a time in custody Arno returns to his native Sweden where he becomes a peacetime army NCO. But Germany again beckons him. And he returns there for a career as a private investigator, all the time haunted by his war memories.

Burning Magnesium is a story about the most severe, prolonged campaign of World War Two, Germany’s war against Russia. It’s a novel in the great tradition of Sven Hassel, Theodor Plievier and Willi Heinrich. Lennart Svensson is known for his essays Ernst Jünger – A Portrait, Borderline and Science Fiction Seen from the Right. His debut as a novelist was Redeeming Lucifer (2017).


On the back cover of Burning Magnesium, we read:
Brutal battles in the icy wastes of the Eastern Front are lit at night by burning magnesium flares. This gripping novel of war, and the timeless ethos of the warrior, follows Arno Greif, a Swedish volunteer in the German Army. Come with him, from the heady advances of 1941 through to the bitter fighting in the ruins of the Reich in 1945.

Burning Magnesium has clear echoes not just of Junger’s Storm of Steel but also of Solzhenitsyn’s August 1914. Author Lennart Svensson plunges his readers deep into both the operational details of World War Two combat and the mind of the fighting man.

[...]

Written without sentimentality or judgement, Burning Magnesium gives a long-overdue human dimension to the men who fought for Germany in the most brutal and decisive theatre of the Second World War.

- - -

Some quotes from the novel proper could be pertinent.

In this scene, the unit Arno serves in is breaking out from the Kharkov encirclement in February 1943:
They passed some of their own wounded, men from 3rd Platoon who had somehow got there before them. Blood and screams, mad staring eyes, yellow and green bile, white bone and black wounds. Tanz turned a blind eye to the wounded and shouted at his men to keep going.
In this scene, Arno in his barracks muses over the special lifestyle of a warrior:
I’m not disordered chaos. I have a kind of order within me. I’m not prepared to be a lobotomised combat robot, with no face, no name. But besides that, right now I only live for the battle. I’m on the verge of becoming a war machine. Perhaps it’s risky. But I like living on this borderline. -- You have to live on the border, live on the edge. Living on the edge raises you mentally. -- Thus it is. For if someone said to me, ’You’re skating the edge,’ I would answer: ’I am the edge.’
In this scene, we see a snapshot from the battles in western Ukraine, 1944:
The column of armoured vehicles rolled on, over the battlefield, under the descending trajectories of the shells. Attack, always attack; such was Arno’s motto even though the war was going backwards for the Germans in general. He had attacked at Stalingrad, attacked to get out of the Kharkov trap, attacked at Kursk and now they attacked themselves out of the Kamenets-Podolsky Pocket. It seemed to be Arno’s way of being, his essence which he projected onto the environment: always attack. Fire and movement as a state.
And this is a passage from the tearing up of AG Mitte, summer of 1944:
Bright red lines drawn across the sky, a magnesium green shimmer hovering over the land, earth fountains rising at the points of impact, shrapnel and body parts flying, crushed pulp and steel fragments everywhere, black smoke and an echo crossing the plain, bouncing off in the distance and dying out – and it was answered by the roar of the planes, the song of the Panzer machines, the rattle of automatic fire and the roaring of the Nebelwerfer rocket launchers -- a howl out of the abyss like the hellhound Garm in the Edda.

- - -

And so it goes. This is a novel about World War 2, about a frontline soldier, about modern bushido and a lot more.

Buy the Book on Amazon.com.

Buy the Book on Amazon.co.uk.

Buy the Book on Logik.se.
Related
Science Fiction Seen from the Right
Redeeming Lucifer
Borderline
Biography of Svensson
Etiketter

A-Z (5) abb (84) abbm (6) abbX (4) ahma (6) aktuellare böcker (62) aktufall (21) alga (3) Andersson (2) Antropolis (20) apatia (10) ar (28) att vara Svensson (235) Ballard (11) begr (7) berättelser från Rokkana (14) Bhagavad-gîtâ (6) bilbabbel (20) bild (12) bim (10) bing (286) biografi (16) bloggish (63) Blue Öyster Cult (4) Castaneda (22) conspi (5) Den musiske matlagaren (14) Dick (7) dune (8) Eld och rörelse (33) en gatas melankoli (11) En novell om Babylon (4) eng (4) eso (3) esoterica (116) etni (3) fall (4) fantasi-fantaså-fantasy (20) film och TV (42) flytten (3) gambla fiina versepos (4) gld (7) grek (10) Gripenbergs sol (4) heinlein (4) historia in nuce (121) hårdrocken rockar hårt (39) intr. mus (34) inva (1) ipol (48) italia (3) japan (3) Jünger (75) Jüngers liv (10) Kierkegaard (2) konsten att slå en tennisserve (17) Kristus (22) kuro (2) libyen (18) link (30) lite litteratur (99) ljus (6) Lovecraft (15) Maiden (9) mangs (2) Melinas resa (8) memoarer (9) mena (39) multiversums mytolog (5) natio (63) Nietzsche (4) niven (3) nuochda (1) Ohlmarks (5) ondit (15) oneline (1) ori ett lag (49) poesy (47) politikka (176) pr (52) pred (3) Priest (14) prophecy (19) rymd (2) sanskrit (11) sf man minns (101) small candies (143) Smaragdeburg (5) speng (6) stein (4) Stratopias gåta (62) survi (6) svens11 (10) Sveriges störste poet (8) Swedenborg (3) symbol (3) Syrien (15) tempel (27) Tolkien (4) topp5 (9) typer (16) USA (17) uselt (8) van Vogt (9) Vandra mot ljuset (1) vju (4) zeppelin (2)